Duchowny stawał przed obliczem Temidy w sprawie dotyczącej pożaru katedry, który wybuchł w 2017 r. Akt oskarżenia ws. pożaru wieży zabytkowej trafił do sądu w kwietniu 2019 r.

Reklama

Jak poinformowała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Lidia Wieliczuk, rozpatrujący apelację obrońcy duchownego i prokuratora Sąd Okręgowy w Gorzowie uznał winę oskarżonego, ale złagodził poprzedni wyrok. Orzeczenie ogłoszone we wtorek jest prawomocne.

Reklama

Sąd I instancji

W pierwszej instancji gorzowski sąd rejonowy uznał ks. Zbigniewa K. za winnego zarzucanego mu czynu i skazał go na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na dwa lata i 14 tys. grzywny, a nadto zobowiązał go do wpłaty 10 tys. zł na cel społeczny.

Drugim z oskarżonych w sprawie pożaru katedry był poprzedni proboszcz parafii, który dobrowolnie poddał się karze i latem 2019 r. został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i 7 tys. zł grzywny.

Obecny proboszcz katedry ks. Zbigniew K. i jego poprzednik ks. Zbigniew S. zostali oskarżeni o sprowadzenie zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach, bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru poprzez niewykonywanie - jako zarządcy obiektu - obowiązków związanych z zapewnieniem w nim bezpieczeństwa pożarowego, tj. w wieży katedralnej stanowiącej odrębną strefę pożarową.

Reklama

Pożar wieży

Do pożaru w gorzowskiej katedrze doszło 1 lipca 2017 r. w trakcie obchodów 760-lecia lokacji miasta. Po południu na katedralnej wieży pojawił się ogień. Wielogodzinny pożar spowodował zniszczenie górnej części wieży. Strażacy opanowali ogień dopiero następnego dnia. Dwie trzecie wieży zostało uratowane.

Remont zabytkowej świątyni jest już na ukończeniu. Objął on nie tylko odbudowę uszkodzonych podczas pożaru elementów, ale praktycznie cały kościół. Na początku lutego br. katedrę udostępniono wiernym.

Kościół katedralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest uznawany za jeden z symboli Gorzowa Wielkopolskiego. Został zbudowany w drugiej połowie XIII w. jako miejski kościół parafialny.

Świątynia znajdująca się w centrum miasta jest najcenniejszym zabytkiem i ważnym miejscem dla wiernych diecezji. Rangę kościoła katedralnego zyskała w 1946 r. i jest obecnie głównym kościołem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.