Postępowanie dyscyplinarne wobec Jerzego Stępnia, sędziego TK w stanie spoczynku, zostało wznowione – informowała w środę w TVP prezes Trybunału Julia Przyłębska.

Reklama

W czwartek portal podał, że sąd dyscyplinarny TK zobowiązał sędziego TK, rzecznika dyscyplinarnego Stanisława Rymara do wszczęcia postępowania ws. wystąpienia Stępnia na wiecu PO 6 maja br. Początkowo Rymar odmówił postępowania.

Według tvp.info, sąd w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (przewodnicząca), Grzegorz Jędrejek (sprawozdawca) i Zbigniew Jędrzejewski uchylił decyzję Rymara o odmowie wszczęcia postępowania. Jednogłośna decyzja sądu jest skutkiem uwzględnienia zażalenia sędziego i wiceprezesa Trybunału Mariusza Muszyńskiego, który złożył zażalenie na postanowienie Rymara.

Jak - zdaniem portalu - wskazał sąd, Rymar "nie odniósł się do zarzutu udziału STK w stanie spoczynku Jerzego Stępnia w wiecu politycznym zorganizowanym w Warszawie w dniu 6 maja 2017 r." Chodzi o Marsz Wolności z maja br., gdy Stępień w towarzystwie polityków PO, N i PSL mówił m.in, że "w Polsce toczy się w tej chwili wojna o wszystko" - podało tvp.info.

- Istnieje podejrzenie naruszenia przez STK w stanie spoczynku Jerzego Stępnia zasady apolityczności sędziego – uznali sędziowie. Zaznaczyli, że w samym udziale Stępnia(prezesa TK w latach 2006-2008 - PAP) w debacie publicznej nie ma nic nagannego; sąd uznał jednak, że uzasadnione są wątpliwości, czy Stępień nie naruszył konstytucyjnego obowiązku zachowania bezstronności oraz apolityczności, "biorąc udział w charakterze mówcy w wiecu zorganizowanym przez partię polityczną" - podał portal.

Reklama

Sędzia TK w stanie spoczynku odpowiada dyscyplinarnie przed Trybunałem - tak jak sędzia w stanie czynnym - za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności sędziego, naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego TK lub inne nieetyczne zachowanie, mogące podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie; nagana; obniżenie wynagrodzenia sędziego TK od 10 proc. do 20 proc. na okres do 2 lat oraz złożenie sędziego Trybunału z urzędu. W przypadku sędziego w stanie spoczynku może on utracić uprawnienie do pobierania związanej z tym statusem wyższej "emerytury".