Informację o śmierci uczonego potwierdził PAP prof. Jacek Purchla – prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

- Wraz z prof. Jerzym Wyrozumskim odchodzi cała epoka w polskiej mediewistyce. Jako uczony był jednym z filarów badań nad historią średniowieczną, był w tej dziedzinie człowiekiem-instytucją - powiedział PAP prof. Purchla.

- Był jednocześnie postacią niezwykle wrośniętą w Kraków i oddaną bez reszty nauce i kulturze tego miasta. Był to człowiek krystalicznej uczciwości i niezwykłej skromności - podkreślił.

Reklama