Grażyna Wolszczak pozwała Skarb Państwa za niewystarczającą walkę ze smogiem w listopadzie ub. roku. Domagała się 5 tys. zł zadośćuczynienia, które przekaże na cel charytatywny. Tak też się stało.

Reklama

W czwartek zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd zasądził od Skarbu Państwa 5 tys. zł na fundację Unicorn z Krakowa. W uzasadnieniu stwierdził, że każdy ma prawo do ochrony dóbr osobistych i czystego powietrza.

- To precedensowy wyrok. Jestem wzruszona, nie wiem co powiedzieć – mówiła po ogłoszeniu wyroku aktorka.