Przekazałam prokuratorowi okręgowemu, panu Arturowi Krause, że w dniu 3 maja 2018 r. organizowano obrazoburczy happening pn. +Chryja po Radiem Maryja+ i nie możemy doczekać się wyjaśnień tego. W szczególności proszę go o wyjaśnienie przyczyn długotrwałości tego postępowania i przypominam, że zgodnie z art. 325 dochodzenie powinno być zakończone w ciągu dwóch miesięcy, a śledztwo zgodnie z treścią art. 310 kpk powinno być ukończone w ciągu trzech miesięcy - powiedziała Sobecka w Radiu Maryja.

Reklama

Posłanka podkreśliła, że ze strony prokuratury nie ma żadnych informacji o tym postępowaniu, nie ma informacji, czy odmówiono wszczęcia postępowania, czy je umorzono, czy też jest przygotowany akt oskarżenia w tej sprawie.

"Postępowanie to nie powinno nastręczać żadnych problemów w jego prowadzeniu, w jego merytoryczności i rozstrzygnięciu. Dziwi zatem opieszałość prokuratury w tej sprawie. Postawa taka sprawia, że ta sam grupa osób co przed rokiem rozzuchwaliła się w swoich działaniach, nie licząc się z odpowiedzialnością za swoje czyny. Z uwagi na taką postawę prokuratury, która nie pociągnęła winnych do odpowiedzialności oraz z uwagi na bierną postawę toruńskich władz samorządowych, te same osoby co przed rokiem zorganizowały już drugi happening pn. +Chryja pod Radiem Maryja 2+" - mówiła Sobecka.

Dodała, że to "przynaglenie" wysyła również do wiadomości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i pierwszej prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf.