Perseidy 2019

Niewiele osób wie, że okres aktywności Perseidów przypada między 17 lipca a 24 sierpnia. Maksimum na 12 i 13 sierpnia - w tym czasie na godzinę może się pojawić nawet do 150 "spadających gwiazd".

Łatwo je rozpoznać, bo są białe i przez krótką chwilę widoczne na niebie – można spróbować je uchwycić za pomocą aparatu fotograficznego.

Spadające gwiazdy 2019

Ale, żeby obserwować noc spadających gwiazd wcale nie trzeba specjalistycznego sprzętu. Perseidy będą widoczne gołym okiem, o ile znajdziemy miejsce z dala od miasta, czytaj: nieoświetlone. Im ciemniej, tym lepiej, taka jest generalna zasada. Wszelkie zjawiska na niebie łatwiej będzie zauważyć.

Perseidy to jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów. Inna nazwa tego zjawiska to: "łzy Świętego Wawrzyńca" (od 10 sierpnia; przypada wtedy rocznica jego męczeńskiej śmierci). Zjawisko to znane jest od bardzo dawna – Perseidy obserwowane są od około 2000 lat; najwcześniejsze informacje o nich pochodzą z Dalekiego Wschodu.