- Kiedy politycy nad naszymi głowami uprawiają gry polityczne, w ochronie zdrowia jest dziś coraz gorzej, sytuacja się pogarsza - powiedział w poniedziałek prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski.

Reklama

Jankowski wskazał, że "Narodowy Kryzys Zdrowia" ogłaszają m.in.: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Rezydentów, przedstawiciele samorządów farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich.

- My jesteśmy lekarzami, naszą pracą jest diagnozowanie chorób i proponowanie sposobu ich leczenia. To zdanie (...): "Polska to chory kraj", to nasza diagnoza. Niewydolny system ochrony zdrowia rzutuje na cały organizm, na całą Polskę i sprawia, że my lekarze mówimy dzisiaj, że "Polska to chory kraj" - powiedział.

Lekarze wskazali sześć obszarów, które - jak oceniają - wymagają pilnych działań.

Przede wszystkim postulują podwyższenie nakładów na system ochrony zdrowia do co najmniej 6,8 proc. PKB do końca 2021 r. oraz 9 proc. PKB do końca 2030 r. Chcą także utworzenie wspólnego Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej już od nadchodzącej kadencji parlamentu.

Postulują także podjęcie natychmiastowych działań prowadzących do osiągnięcia średnich wskaźników długości i jakości życia oraz wyleczalności z powodu chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych co najmniej na poziomie średniej UE, nie później niż do 2024 r. Apelują również o znacznie wyższy standard profilaktyki dziecięcej.

Chcą także wprowadzenia maksymalnego czasu oczekiwania na pomoc lekarską lub badanie medyczne, a także zabezpieczenia miejsc opieki długoterminowej i geriatrii poprzez osiągnięcie średnich wskaźników Unii Europejskiej do 2024 r.