W rozmowie z PAP ks. Rytel-Andrianik powiedział, że "od czasu do czasu stawiane są w kwestii zarządzania różne zarzuty".

Reklama

"Ponad 50 tys. zł m.in. za promocję świecy Caritas i charytatywnego SMS-a, 111 tys. zł za koordynowanie Niedzieli Świętego Franciszka, co najmniej 11 tys. zł za doradztwo. Tyle zapłaciła Caritas Polska zewnętrznej firmie PR-owej, której dyrektorem jest szef Centrum Medialnego Caritas. A to tylko kilka z wielu zleceń" - ujawniło w sobotę oko.press.

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski - koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, a także imigrantom i uchodźcom. Pomaga ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

Dyrektorem Caritas Polska od 2017 r. jest ks. Marcin Iżycki, a przewodniczącym Komisji Nadzorczej - bp Wiesław Szlachetka.