Oświadczenie "W sprawie ideologizacji i totalizacji debaty publicznej i akademickiej" zostało opublikowane na stronie internetowej archidiecezji krakowskiej. Podpisali je przewodniczący Akademickich Klubów Obywatelskich z Poznania, Warszawy, Krakowa, Łodzi, Gdańska, Katowic, Lublina, Torunia i Olsztyna.

Reklama

Jak napisali, z niepokojem "obserwują kolejne wydarzenia związane z ideologizacją debaty publicznej i akademickiej w Polsce". Za elementy tej ideologizacji uznali: roszczenie totalności dla własnej metody poznania i zakładanie, że jest ona jedynie słuszną oraz brak zgodności z doświadczeniem.

W naukach o człowieku zamiast dążenia do całościowej antropologii, pojawia się jakaś jej aspektowość – rasy, klasy, seksualności, biologizmu. Wyrazem takiej postawy są szerzące się dzisiaj i narzucane w sposób bezwzględny poglądy ideologii gender czy ekologizmu, zwłaszcza w postaci tzw. ekologii głębokiej – czytamy w oświadczeniu.

W obliczu takiej ideologicznej inwazji obowiązkiem człowieka nauki, człowieka myślącego i zatroskanego o prawdę jest kategoryczny sprzeciw wobec ideologizacji myśli. Dzisiaj konkretnie dotyczy to sprzeciwu wobec dyktatury gender czy też dyktatury ekologizmu – napisali przewodniczący Akademickich Klubów Obywatelskich. Podkreślili, że "z wielkim uznaniem i wdzięcznością" przyjmują wypowiedzi abp. Marka Jędraszewskiego jako "obronę racjonalności myślenia i działania, a przez to godności człowieka".

Jednocześnie wyrażamy głęboki niepokój płynący z faktu, że w miejsce debaty czy polemiki pojawiają się w stosunku do jego poglądów i osoby różne formy ostracyzmu, nie stroniące od inwektyw i wulgaryzmów. Nie możemy się zgodzić na to, zarówno ze względu na szacunek wobec Księdza Arcybiskupa i Profesora, ale także ze względu na szacunek dla naszego własnego środowiska akademickiego. Przekazując Księdzu Arcybiskupowi słowa solidarności, zwracamy się do jego oponentów z apelem o uszanowanie rygorów racjonalnej debaty - zaapelowali w oświadczeniu.

List z wyrazami poparcia dla abp Jędraszewskiego skierował wcześniej kard. Zenon Grocholewski oraz piętnastu biskupów obecnych na spotkaniu świątecznym w Rzeszowie.

Podczas bożonarodzeniowego wywiadu dla Telewizji Republika abp Marek Jędraszewski ocenił, że ekologizm to zjawisko "bardzo niebezpieczne", a szwedzka aktywistka, nastolatka Greta Thunberg "staje się już jakby wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych, jak należy myśleć i w konsekwencji, jak należy postępować". To jest sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii począwszy od pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga - stwierdził arcybiskup. Jego wypowiedź wywołała gorącą dyskusję w mediach społecznościowych i tradycyjnych oraz ostre reakcje polityków różnych opcji, dziennikarzy i obywateli.

Podczas rozpoczynającej Nowy Rok mszy św. w bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie abp Jędraszewski mówił z kolei, że "robienie wszystkiego, aby ten wielki skarb, jakim jest świat nie został przez nieodpowiedzialność człowieka zniszczony" staje się dla nas wielkim zadaniem i powinniśmy patrzeć na całe bogactwo stworzonego świata "z taką odpowiedzialnością i z taką miłością", z jaką powoływał go do istnienia Bóg.