Rozporządzenie ogłoszone we wtorek zmienia niektóre z zapisów pierwotnego rozporządzenia z 13 marca br. przywracającego tymczasowo kontrole graniczne osób. Stanowi, że kontrole te przywrócone tymczasowo przedłuża się na okres od 25 marca 2020 r. do 13 kwietnia 2020 r.

Reklama

Zakres kontroli, w tym - możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen - jest dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2.

Na wszystkich przejściach granicznych służbę pełni Straż Graniczna wspierana przez Wojsko Polskie. Wykaz przejść granicznych, przez które jest możliwy ruch, został opublikowany w załączniku do rozporządzenia z 13 marca. Kilka dni później wcześniejsza nowelizacja rozporządzenia wprowadziła dodatkowe przejścia na granicach z Czechami i Litwą.

Z kolei rozporządzenie wtorkowe wprowadziło modyfikacje do tego wykazu. W odniesieniu do granicy z Niemcami zmieniono zasięg terytorialny dwóch przejść granicznych - w Jędrzychowicach i w Świecku.

Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Jak wcześniej informowało MSWiA, kwestie związane z przywracaniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych państw Unii Europejskiej reguluje kodeks graniczny Schengen. Zgodnie z nim "państwo członkowskie może wyjątkowo i w trybie natychmiastowym przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych".

Reklama

Zakaz ruchu lotniczego wydłużony do 11 kwietnia

Zakaz międzynarodowych i krajowych lotniczych połączeń pasażerskich został wydłużony do 11 kwietnia - wynika z opublikowanego we wtorek w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Rady Ministrów.

W rozporządzeniu utrzymano wyjątki od zakazu dla połączeń: krajowych połączeń cargo i pocztowych, czarterowych, wykonywanych na polecenie Prezesa Rady Ministrów, w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych oraz dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego, ze statusem HEAD i innymi wyszczególnionymi w ustawie Prawo lotnicze.