Oddział jest odseparowany od pozostałej części szpitala. Przeprowadzane są procedury przewidziane na wypadek takiej sytuacji. Jest stworzona lista osób bliskiego kontaktu i te osoby będą poddane kwarantannie i testom - podaje komunikat.

Reklama

Szpital zapewnia, że osoba z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 nie wykonywała żadnych świadczeń na innych oddziałach.

Praca na pozostałych oddziałach NIO-PIB jest kontynuowana z zachowaniem obowiązujących procedur i wzmożonej ochrony.

Od godziny 7 rano są ogromne kolejki pacjenci stoją na dworze bez dostępu do toalet są tylko dwa wejście dla pacjentów. wejście główne i A i wejście D, potem tłum, w tym personel - jak mówi jeden z naszych informatorów.