Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022, ze skutkiem od 4 maja 2020 r. - czytamy w komunikacie.

Spółka poinformowała również o rezygnacji z funkcji członka zarządu Małgorzaty Kot, która miała rozpocząć kadencję 1 czerwca 2020 r.

Reklama

W komunikacie spółki podano, że Ernest Bejda jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W latach 2000-2004 odbył aplikację adwokacką. Po zdaniu egzaminu adwokackiego od 2004 r. pracował jako adwokat prowadząc własną praktykę. W 2006 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Szefa CBA. Funkcję tę sprawował do 2009 r. W 2010 r. został zwolniony ze służby w CBA.

Po zwolnieniu ze służby w CBA pracował między innymi jako radca prawny prowadząc własną kancelarię prawną. Od grudnia 2015 r. p.o. szefa CBA. Z dniem 19 lutego 2016 r. powołany na stanowisko szefa CBA na czteroletnią kadencję.