Noworoczna zabawa z fajerwerkami może być czystą przyjemnością. Ale może też zamienić się w koszmar jeśli niewłaściwe obchodzimy się z gotowymi fajerwerkami, używamy środków nie przeznaczonych do zabawy (np. wojskowych petard), albo samodzielnie przerabiamy materiały pirotechniczne.

Reklama

Z policyjnej praktyki wynika, że tzw. wypadki z fajerwerkami najczęściej są wynikiem ludzkich błędów. Jak ich uniknąć - policja radzi na swojej stronie internetowej. Wystarczy przestrzegać dziesięciu prostych zasad, by w całości zachować dziesięć palców u rąk.

Oto te zasady:

1. Kupujmy petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach a nie na ulicznych straganach i bazarach. Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków;

2. Fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu;

3. Do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;

4. Korzystając z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przede wszystkim przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi. Nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar;

5. Fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt), aby petardy nie przewróciły się;

6. Pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nie odpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska;

7. Oddalmy się na co najmniej 10 m od odpalanego fajerwerku;

8. Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;

9. Szczególnie uważajmy na dzieci - fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe;

10. Pamiętajmy, że osobie, która sprzedaje materiały pirotechnicze osobom niepełoletnim grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat dwóch.