Dla obu pań będzie to duży awans biorąc pod uwagę ich dotychczasową ścieżkę kariery. Wiceminister Dalkowska jest bowiem sędzią sądu rejonowego, a od 2017 r. przebywa na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z kolei Gabriela Zalewska-Radzik wcześniej prowadziła kancelarię radcy prawnego w Zielonej Górze, a od lutego tego roku z woli ministra sprawiedliwości pełni funkcję dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie. Ich kontrkandydatami w konkursie do NSA byli m.in. dwaj sędziowie wojewódzkich sądów.

Reklama

Głosowanie w sprawie kandydatur obu pań było tajne, a trwające posiedzenie nie jest – ze względu na trudności techniczne związane z epidemią – transmitowane on-line.