W poniedziałek Wojewódzka Sanitarna Stacja Epidemiologiczna (WSSE) w Gdańsku poinformowała o wynikach badań próbek wody pobranych u ujścia Wisły 12 września.

Jak podano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej WSSE, jakość wody "w badanym zakresie tj. obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli".

Reklama

Próbki wody z Zatoki Gdańskiej, z okolic miejsca, w którym uchodzi do niej Wisła, pobierane są przez pracowników pomorskiego Sanepidu codziennie począwszy od 4 września, kiedy to do Zatoki dotarła pierwsza fala niosąca z sobą nieczystości ze stolicy. Woda poddawana analizom pochodzi z okolic gdańskiego Świbna oraz Mikoszewa, czyli punktów leżących na wysokości dwóch przeciwległych brzegów Wisły. Są to miejsca, w których w sezonie wakacyjnym organizowane są kąpieliska.

W żadnej z dotychczas przebadanych próbek nie wykryto skażenia bakteriami.

Informując o poniedziałkowych wynikach analiz WSSE podała, że 14 i 15 września próbki nie będą pobierane. Decyzja ta ma związek z planowaną na te dni neutralizacją niewybuchów min morskich i zakazem zbliżania się do plaż na odcinku Gdańsk Brzeźno – Mikoszewo.

Badania wody u ujścia Wisły mają związek ze zrzutem do rzeki ścieków po awarii sieci warszawskiej oczyszczalni "Czajka". Do uszkodzenia rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni doszło w sobotę 29 sierpnia. W jego efekcie nieczystości są zrzucane do Wisły. Aktualnie w stolicy trwają prace przy budowie tymczasowego kolektora, którym mają być przesyłane nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Wojsko zbudowało na Wiśle most pontonowy. Ułożono na nim dwie nitki bypassu, którym mają popłynąć ścieki do oczyszczalni.

Poprzednia awaria układu przesyłowego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Czajka miała miejsce rok temu. W jej efekcie nieczystości także były zrzucane do Wisły.