Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i 1610) zarządzono się, że w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań na terenie kraju na COVID-19 żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą od 28 października 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii pomocy Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Reklama

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W związku z sensacyjnymi nagłówkami dotyczącymi wsparcia Żandarmerii Wojskowej w zakresie działań związanych z COVID-19 przypominam, że analogiczne decyzje były wydane wiosną tego roku - napisał rzecznik rządu Piotr Müller na Twitterze. Z oczywistych względów były przyjęte pozytywnie, jako element wsparcia walki z epidemią - dodał.

Rzecznik rządu przypomniał, że 19 marca br. w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy "o zatwierdzeniu decyzji w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji".

Reklama