Od kilkunastu lat apelujemy o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących stwierdzania zgonu. Obecnie obowiązująca ustawa z lat 50-tych, wzorowana była na przepisach przedwojennych. W tej sprawie w poprzedniej kadencji Sejmu występowaliśmy z petycją. W przyjętym 6 lutego 2019 r. dezyderacie Sejmowa Komisja ds. Petycji zwróciła się do Ministra Zdrowia o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. Od tego czasu stan prawny jednak się nie zmienił - czytamy w liście.

Reklama

Problem nasila się zwłaszcza w okresie pandemii, gdzie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej masowo odmawiają udziału w oględzinach zwłok a w konsekwencji stwierdzenia zgonu, nawet jeżeli z informacji przekazywanej przez rodzinę wynika, że jest mało prawdopodobne żeby przyczyną zgonu był Covid-19. Lekarze często uzasadniają to obawą o zarażenie.
Bezpieczeństwo sanitarne wymaga aby problem został rozwiązany - pisze
Związek Powiatów Polskich.

W związku z powyższym, niezależnie od konieczności docelowego uregulowania tej kwestii, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie na czas obowiązywania stanu epidemii szczególnych regulacji prawnych, które z jednej strony zobowiązywałyby lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do stwierdzania zgonów, z drugiej gwarantowałby lekarzom przyznanie wynagrodzenia za wykonanie tej czynności - apeluje prezes ZPP Andrzej Płonka.

Proponujemy, aby osoby stwierdzające zgon otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 100 zł za stwierdzenie zgonu (jest to kwota odpowiadająca stawce za lekarską wizytę domową na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wynikającą z załącznika do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2020r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem) - czytamy w liście.