Nowy arcybiskup metropolita gdański

Abp Wojda w 2017 r. został metropolitą białostockim. Święceń biskupich udzielił mu prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary kard. Fernando Filoni. Współkonsekratorami byli abp Edward Ozorowski i abp Henryk Hoser.

Paliusz z rąk papieżaFranciszka abp Tadeusz Wojda otrzymał 29 czerwca 2017 r. w Rzymie w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Reklama

Mottem posługi biskupiej abp. Tadeusza Wojdy są słowa z Ewangelii wg św. Marka 13,10 "Oportet praedicari Evangelium" ("Aby była głoszona Ewangelia").

Abp Wojda jest członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej i komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.