Polskatimes.pl podkreśla, że o dziennikarce było głośno we wrześniu 2017 r., gdy w ramach pracy w Informacyjnej Agencji Radiowej przygotowała materiał o incydencie w kościele na północy Włoch. "Mężczyzna zażądał tam pieniędzy od księdza, a kiedy ich nie dostał, opluł duchownego i wyszedł. Dziennikarka w swoim materiale nie podała, że napastnik miał marokańskie pochodzenie. Uznała, że mogłoby to być stygmatyzujące" - zaznacza portal.

Reklama

Dodaje, że dyrektor IAR zagroził dziennikarce zwolnieniem i nakazał publikowanie narodowości w każdej sytuacji, jeśli sprawa będzie dotyczyła przestępczości.

Dziennikarka podała pracodawcę do sądu

"Kobieta odmówiła, a ponieważ nie mogła być zwolniona z racji przynależności do związków zawodowych, została oddelegowana do działu archiwizacji IAR. W związku z tym w 2018 roku dziennikarka podała pracodawcę do sądu, a ten w 2019 roku uznał, że doszło do naruszenia zasady równego traktowania. Sąd pierwszej instancji zasądził od Polskiego Radia na jej rzecz 10 tys. zł odszkodowania, 1,1 tys. zł plus ustawowe odsetki jako wyrównanie różnicy w wynagrodzeniu na nowym stanowisku, a dodatkowo 2,7 tys. zł kosztów adwokackich" - podkreśla Polskatimes.pl

Reklama

29 stycznia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie - w wyniku apelacji Polskiego Radia - zmienił jednak wyrok sądu pierwszej instancji, oddalając powództwo dziennikarki. "W uzasadnieniu sąd podkreślił, że całkowicie zgadza się ze stanowiskiem Polskiego Radia, które słusznie potraktowało sprzeciw dziennikarki jako odmowę wykonywania poleceń służbowych. Kobieta, zdaniem sądu wykonywała obowiązki w sprzeczności z zasadami obiektywizmu, rzetelności i kompletności. Ta jednak nie poddała się w batalii sądowej i skierowała kasację od wyroku do Sądu Najwyższego" - pisze Polskatimes.pl.

Reklama

Portalowi udało się ustalić, że 21 czerwca br. Sąd Najwyższy oddalił kasację dziennikarki.

"Wniosek o przyjęcie do rozpoznania skargi kasacyjnej został oparty na przesłance występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego oraz oczywistej zasadności skargi kasacyjnej. Skarżąca nie zdołała jednak wykazać istnienia żadnej z powołanych przesłanek. (...) Konieczne jest przedstawienie problemu o charakterze abstrakcyjnym, nierozstrzygniętego w dotychczasowym orzecznictwie i wymagającego pogłębionej wykładni. (...) Należy stwierdzić, że w skardze brak jest istotnego zagadnienia prawnego, w rozumieniu artykułu 398 par. 1 pkt 1 k.p.c." - czytamy w cytowanym przez portal uzasadnieniu SN.

Polskatimes.pl dodaje, że według Sądu Najwyższego, sąd okręgowy prawidłowo ustalił, iż przyczyną przeniesienia dziennikarki była "uzasadniona obawa, że postawa skarżącej nie daje gwarancji na przyszłość należytego wykonywania przez nią obowiązków pracowniczych na powierzonym stanowisku". "+Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że wydawanie poleceń leży w zakresie uprawnień pracodawcy i jest jednym z najważniejszych obowiązków pracownika". "Pracownik co do zasady nie ma więc prawa odmówić wykonania polecenia dotyczącego pracy, z wyjątkiem gdy jest to sprzeczne z przepisami prawa+" - czytamy w uzasadnieniu, do którego dotarł Polskatimes.pl