Najnowsze orzeczenie NSA jest w pełni zbieżne z tym, które "Dziennik Gazeta Prawna" opisał jako pierwszy w czerwcu 2022 r. Sąd znów doszedł do wniosku, że spełnione zostały wszystkie warunki pozwalające na wyłączenie Kościoła katolickiego spod kontroli prezesa UODO.

Reklama

Mówiąc wprost - apostaci nie mają po co składać skarg do tego organu, jeśli parafia odmawia usunięcia ich danych z ksiąg. Rozpoznawaniem takich skarg może zająć się wyłącznie kościelny inspektor ochrony danych. Ten zaś uznaje, że wykreślanie informacji na temat uzyskanych w przeszłości sakramentów godziłoby w podstawy teologiczne i porządek Kościoła.

Czytaj więcej we wtorkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej"