– Celem i sensem naszej inicjatywy jest bezpieczeństwo górników, którzy wykonują nie tylko ciężki, lecz także ryzykowny zawód. Ich zdrowie i życie są najważniejsze. Chcemy je chronić tak, jak możemy. Wspierając ratownictwo górnicze, mamy nadzieję ograniczać tragiczne skutki wypadków w kopalniach – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.
Jak podkreśla, ratownicy ze Stacji Ratownictwa Górniczego są pierwsi na miejscu, gdy wydarzy się coś złego. – Niosą pomoc z oddaniem i zaangażowaniem. Należy im się nie tylko największy szacunek, lecz także troska o to, aby mieli jak najlepszy sprzęt, dzięki któremu będą mogli szybko ratować poszkodowanych i sami unikać niebezpieczeństwa – dodaje prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.
Reklama
fot. materiały prasowe
Sfinansowany przez TUW PZUW sprzęt to najbardziej praktyczne i potrzebne akcesoria: profesjonalne nożyce hydrauliczne, tzw. trójkąty ewakuacyjne, nosze i urządzenia do transportu osób, przyrządy zjazdowe i asekuracyjne oraz liny, uprzęże i kaski dla ratowników.
– Zawodowi ratownicy górniczy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego to przede wszystkim osoby o wyjątkowych umiejętnościach, najwyższym poziomie wyszkolenia i zdeterminowane w działaniu podczas niesienia pomocy poszkodowanym górnikom. Jednak pamiętać także należy, że bez odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu prowadzenie wielu akcji ratowniczych byłoby praktycznie niemożliwe. Dlatego chciałbym serdecznie podziękować TUW PZUW za wsparcie i sfinansowanie zakupu sprzętu, który jest niezbędny w naszej działalności – podkreśla Prezes Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. dr inż. Piotr Buchwald.
TUW PZUW, największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, przykłada szczególną wagę do bezpieczeństwa. Finansuje liczne projekty prewencyjne dla przedsiębiorstw, szpitali i samorządów. Polegają one na zakupie sprzętu medycznego i systemów monitoringu, szkoleniach i kampaniach edukacyjnych, jak realizowany z Polską Grupą Górniczą program „Stan epidemii – dobre praktyki”.
fot. materiały prasowe
– Te inicjatywy wynikają z samej istoty ubezpieczeń wzajemnych, które nie są nastawione na zysk, lecz opierają się na współpracy ubezpieczonych będących członkami naszego towarzystwa. Wspólnym interesem jest to, aby ograniczać zagrożenia oraz możliwie szybko i skutecznie reagować w krytycznych sytuacjach. Temu ma służyć także wsparcie dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego – tłumaczy prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego to trzon ratownictwa górniczego w Polsce. Składa się z zawodowych ratowników, którzy są w stałej gotowości, aby natychmiast reagować na wezwanie. Ma pod swoją pieczą kilkadziesiąt kopalń węgla, soli, rud cynku i ołowiu oraz surowców budowlanych. Działa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, udzielając wsparcia także straży pożarnej podczas dużych katastrof i innych poważnych zagrożeń.