Nad Polską pojawi się "toksyczna zasłona". W niektórych regionach zanieczyszczenie rośnie.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prognozuje, że na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu ma być zła i bardzo zła. Stężenie pyłu zawieszonego PM10, może wynieść ponad 100-150 μg/m sześc.

Reklama