Jak czytamy w depeszy IAR, "polski oficer, generał dywizji Jarosław Gromadziński, zostanie dowódcą Eurokorpusu - wielonarodowej struktury przeznaczonej do szybkiego reagowania z siedzibą w Strasburgu". Według ustaleń Informacyjnej Agencji Radiowej, generał Jarosław Gromadziński ma objąć dowodzenie Eurokorpusem pod koniec czerwca tego roku.

Reklama

Oficer obecnie służy w Międzynarodowym Zespole do spraw Pomocy Ukrainie w niemieckimWiesbaden, gdzie razem z amerykańskimi wojskowymi odpowiada za szkolenie ukraińskich żołnierzy.

Co to jest Eurokorpus?

Eurokorpus to wojskowa struktura szybkiego reagowania, w której skład wchodzi sześć państw ramowych: Niemcy, Francja, Hiszpania, Belgia oraz Luksemburg, a od początku 2022 r. także Polska. W skład Eurokorpusu wchodzą też Włochy, Grecja, Rumunia i Turcja. Całą strukturą dowodzą rotacyjnie dowódcy wyznaczani przez państwa ramowe - obecnie, od września 2021 roku, formacją dowodzi belgijski generał Peter Devogelaere.

Struktura współdziała z NATO oraz Unią Europejską, jest jednak zarządzana przez wchodzące w jej skład państwa - decyzje dot. Eurokorpusu podejmują ministrowie obrony i spraw zagranicznych wchodzących w jego skład państw. Dowództwo zlokalizowane w Strasburgu odpowiada za wydzielanie oddziałów sojuszniczych do udziału w operacjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz wymuszania i utrzymania pokoju - zarówno na potrzeby Unii Europejskiej, jak i NATO.

Reklama

IAR przypomina, że "generał Jarosław Gromadziński to doświadczony oficer". "Przez ostatnie lata tworzył nową dywizję w polskim wojsku - 18 Dywizję Zmechanizowaną, nazywaną Żelazną Dywizją. Przez ministra obrony narodowej został 17 września 2018 roku wyznaczony na dowódcę dywizji z siedzibą w Siedlcach. Obecnie struktura ta uważana jest za jeden z najlepiej rozwijających się związków taktycznych w wojsku polskim" - czytamy.