"Nie żyje Adam Sandauer. Człowiek, który prawom pacjenta nadał należne im miejsce w systemie ochrony zdrowia, człowiek, dzięki któremu mamy instytucję Rzecznika Praw Pacjenta. Wielka strata. Pamięć o Nim pozostanie wiecznie żywa" - przekazał minister.

Reklama

Adam Sandauer urodził się 17 grudnia 1950 r. Pochodził z rodziny pisarza i krytyka literackiego Artura Sandauera i malarki Erny Rosenstein. Zmarł w wieku 72 lat. Był działaczem opozycji antykomunistycznej, uczestnikiem protestów studenckich w marcu 1968 r., założycielem i pierwszym przewodniczącym, później honorowym przewodniczącym Stowarzyszenia Pacjentów "Primum Non Nocere".

Katarzyna Herbut