Od 1 stycznia 2023 roku funkcjonuje mLegitymacja dla seniorów. Mobilna legitymacja, która działa w smartfonach, zastępuje tradycyjny dokument. By zacząć się nią posługiwać należy zainstalować aplikację mObywatel. Pokazując legitymację na telefonie emeryt lub rencista może skorzystać ze zniżek dla seniorów.

Reklama

Tradycyjną plastikową legitymację dla emeryta lub rencisty otrzymują uprawnione do tego osoby po złożeniu wniosku o jej wydanie na formularzu ERL do ZUS. Wniosek można złożyć od razu z dokumentami o przyznanie renty lub emerytury, ale też później. Złożenie wniosku jest bezpłatne, nie ma też opłaty za wydanie legitymacji.

Legitymacja emeryta: Zniżki w transporcie

Legitymacja emeryta lub rencisty upoważnia seniora do dwóch ulgowych przejazdów pociągiem w ciągu roku. Oznacza to, że mogą oni kupić bilet ze zniżką 37 procent. W czasie podróży zobowiązani są okazać podczas kontroli biletów także stosowne zaświadczenie uprawniające do ulgi, które zostało wydane przez uprawnioną do tego instytucje np. terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Seniorzy mogą liczyć także na zniżki w transporcie miejskim. Posiadając legitymację w niektórych miastach mogą jeździć komunikacją miejską za darmo, w a innych mieć znaczne rabaty.

Legitymacja emeryta i rencisty: Ulgi w ochronie zdrowia

Emeryci i renciści posiadający legitymację mogą liczyć także na ulgi w ochronie zdrowia. Z tym dokumentem mogą np. odliczyć koszt zakupu leków od podatku. W niektórych aptekach mogą otrzymać zniżki na leki. Oprócz tego, z legitymacją emeryta lub rencisty mają szansę na zwolnienie z części opłat związanych z rehabilitacją czy wypoczynkiem w ośrodkach uzdrowiskowych.

Zniżki dla emerytów na abonament RTV i w kinie

Reklama

Legitymacja emeryta lub rencisty umożliwia także zniżkę na abonament RTV. Seniorzy po 75. roku życia są całkowicie zwolnieni z tej opłaty. Podobnie jest też w przypadku seniorów, którzy ukończyli 60 lat, a wysokość ich emerytury jest niższa lub równa 2459,09 zł brutto.

Seniorzy mogą także okazywać legitymację emeryta lub rencisty w instytucjach kultury. Często kina, teatry i muzea oferują im zniżki.