Kiedy nowy dowód cyfrowy zastępuje tradycyjny?

Przez ostatnie lata jedynym obowiązującym dowodem osobistym był ten w formie plastikowej karty. Dotychczas tradycyjny dowód jako jedyny zapewniał możliwość potwierdzenia swojej tożsamości, dlatego w praktyce musieliśmy go mieć cały czas przy sobie.

Wchodząca 14 lipca w życie ustawa o aplikacji mObywatel - wraz z premierą aplikacji mObywatel 2.0. - zmienia ten stan rzeczy. Posiadając dostęp do tej aplikacji Ministerstwa Cyfryzacji w telefonie, nie musimy nosić plastikowego dowodu ze sobą, ponieważ w większości przypadków możemy posługiwać się jego wersją mobilną.

Reklama

Cyfrowy dowód osobisty to nowy dokument

Cyfrowy dowód jest nowym dokumentem tożsamości, nie zaś jedynie cyfrową wersją dotychczas posiadanego przez nas tradycyjnego. Oba dokumenty różnią się od siebie serią, numerem i datą ważności. Mamy zatem dwa dowody osobiste – jeden w formie tradycyjnej, drugi w formie cyfrowej – których możemy używać naprzemiennie.

Czy to koniec tradycyjnego dowodu?

Korzystanie z mobilnego dowodu przy pomocy aplikacji jest wygodnym rozwiązaniem. Łatwy dostęp do niego w smartfonie pozwala nam używać go w większości formalnych sytuacji. Możemy zatem skorzystać z niego w placówkach medycznych, pocztowych czy we wszystkich instytucjach państwowych, w których konieczne jest okazanie tego dokumentu. Cyfrowy dowód znajdzie zastosowanie również podczas zawierania umów oraz u notariusza.

Gdzie nadal musisz mieć zwykły dowód

Czy zatem plastikowe dowody osobiste nie są nam już potrzebne? Obecnie są trzy sytuacje, w których cyfrowy dowód osobisty nie wystarczy i musimy posłużyć się tradycyjnym:

  • przy wnioskowaniu o nowy dowód osobisty
  • przy wyjazdach za granicę
  • w bankach i innych podmiotach podlegających pod ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (przy czym wyjątek ten ma obowiązywać do 31 sierpnia 2023, gdyż z dniem 1 września mDowód będzie honorowany również przez te instytucje).