Rząd zdecydował, że od 1 stycznia 2024 roku osoby z niepełnosprawnościami otrzymają dodatkowe świadczenie. Zdecydowano o sześciu progach. Najwyższy to nawet 220 proc. renty socjalnej, czyli 3500 zł. Pieniądze będą niezależne od dochodów. Nie będzie miał też znaczenia moment powstania niepełnosprawności.

Reklama

Ile wyniesie nowe świadczenie? Maksymalnie 3500 zł brutto

W pierwotnej wersji projektu ustawy posłowie założyli, że świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych będzie wynosiło 50, 100 lub 200 proc. renty socjalnej. W nowej wersji z końca czerwca ustalono, że będzie sześć progów punktowych:

  • 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów,
  • 180 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie określono na poziomie od 90 do 94 punktów,
  • 120 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 85 do 89 punktów,
  • 80 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 80 do 84 punktów,
  • 60 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 75 do 79 punktów,
  • 40 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie na poziomie od 70 do 74 punktów.

Warto dodać, że renta socjalna po waloryzacji aktualnie wynosi 1588,44 zł brutto. Zgodnie z nowymi progami najniższe świadczenie wspierające wyniesie około 700 zł miesięcznie, a najwyższe będzie opiewało na kwotę około 3500 zł brutto.

Świadczenie wspierające: Dla kogo? Gdzie złożyć wniosek?

Pieniądze otrzymają pełnoletnie osoby niepełnosprawne, które dostaną ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów. Świadczenie będzie przyznawane w związku z brakiem lub utratą autonomii fizycznej, psychicznej, sensorycznej, intelektualnej, a także wtedy, gdy wymagane będzie wsparcie jednej lub więcej osób bądź technologii wspomagających. Wniosek trzeba będzie złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej.

Kto będzie wydawał decyzję o przyznaniu świadczenia?

Ustawa przewiduje, że decyzję o przyznaniu świadczenia będzie wydawał wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, a samo świadczenie ma być co roku waloryzowane.

"Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Za wypłatę świadczenie ma być odpowiedzialny wspomniany już ZUS.