Warunkiem otrzymania renty jest wystąpienie całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia i braku rokowań odzyskania zdolności do pracy po przebranżowieniu. By otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, należy też:

Reklama
 • posiadać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 • mieć odpowiedni łączny staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe).

Niezdolność do pracy: Od reguły są wyjątki

Niezdolność do pracy musi powstać w okresie:

 • składkowym,
 • nieskładkowym,
 • nie później niż 18 miesięcy od dnia, w którym skończył się okres składkowy albo nieskładkowy.

Nie dotyczy to:

 • kobiet, w przypadku, kiedy lekarz stwierdzi, że są całkowicie niezdolne do pracy i udowodnią, że ich staż ubezpieczeniowy wynosi co najmniej 20 lat
 • mężczyzn, w przypadku, kiedy lekarz stwierdzi, że są całkowicie niezdolni do pracy i udowodnią, że ich udowodnisz staż ubezpieczeniowy wynosi co najmniej 25 lat.

Renta z tytułu niezdolności do pracy: Jakie dokumenty są potrzebne?

By starać się o rentę z tytuły niezdolności do pracy, należy:

 • przygotować wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (druk ERN)
 • informację o okresach składkowych i nieskładkowych (druk ERP-6)
 • dokumenty, które potwierdzą twój staż ubezpieczeniowy – zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wydane przez lekarza
 • dokumentację medyczną, która może mieć znaczenie dla lekarza orzecznika ZUS
 • kartę wypadku w drodze do albo z pracy, zeznania świadków wypadku i inne dokumenty, które potwierdzą twój wypadek w drodze do albo z pracy – jeśli nie masz wymaganego stażu ubezpieczeniowego.
Renta z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana przez ZUS / shutterstock

Jak długo można otrzymywać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecyduje, na jak długo możesz otrzymywać rentę z tytułu niezdolności do pracy. W zależności od decyzji ZUS możesz dostać:

 • stałą rentę – w przypadku trwałej niezdolność do pracy,
 • rentę na czas określony – w przypadku czasowej niezdolności do pracy
 • rentę szkoleniową – jeśli lekarz orzecznik ZUS uzna, że możesz pracować, ale nie w swoim zawodzie.

Jeśli dostaniesz rentę na czas określony, możesz złożyć wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy?

Niezdolność do pracy może być orzeczona na okres nie dłuższy niż 5 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, w której według wiedzy medycznej nie będzie rokowań odzyskania zdolności do pracy przed tym czasem. Wtedy może zostać orzeczona niezdolność do pracy na dłużej niż 5 lat.

Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - wynosi 75 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wysokość renty socjalnej jest co roku waloryzowana. Od 1 marca 2023 wynosi 1588,44 zł, czyli 1445 zł netto i jest to kwota wypłacana co miesiąc.