Kiedy można złożyć wniosek o świadczenie 300 plus?

Wnioski o 300 plus przyjmowane są już od 1 lipca. Termin składania podań upływa z końcem listopada. Wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej 30 września (w przypadku wniosków złożonych do końca sierpnia) lub w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia (jeśli wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie).

Reklama

Co wypełniamy we wniosku o 300 plus?

Aby poprawnie wypełnić formularz, przygotuj dane swoje oraz dziecka, na które składany jest wniosek:

  • numery PESEL dziecka oraz rodzica/opiekuna
  • adres email
  • numer telefonu
  • adres szkoły do której będzie uczęszczać dziecko

a także

  • numer rachunku bankowego na który ma zostać przekazane świadczenie
  • ewentualnie dodatkowe dokumenty - tylko na prośbę ZUS, jeśli będzie to wymagane do danej sprawy.

ZUS zwraca uwagę na częsty błąd we wnioskach

Wszystkie informacje zawarte we wniosku są istotne, jednak jedna z nich jest kluczowa. - Bardzo ważne jest przy wypełnianiu wniosku nawet kilkukrotne sprawdzenie numeru konta. Pieniądze ZUS będzie wypłacał tylko na konto, więc ważne jest, aby numer był poprawny – przestrzega Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Błąd w numerze konta to jeden z najczęstszych błędów, jaki popełniają wnioskujący – dodaje.

Ważne jest także, by zmieścić się w terminie, gdyż wnioski złożone po 30 listopada będą odrzucone.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o świadczenie 300 plus rodzic lub opiekun dziecka składa drogą elektroniczną do ZUS. Do wyboru jest kilka sposobów złożenia wniosku:

  • poprzez bankowość elektroniczną
  • za pośrednictwem portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • przez aplikację mobilną mZUS