Program "Mój Prąd" ma na celu wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej, czyli wytwarzania energii elektrycznej przez jej odbiorców. Skupia się głównie na wsparciu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) i zwiększeniu produkcji energii elektrycznej na terenie całej Polski.

Reklama

Mój Prąd 5.0: Kto może dostać dofinansowanie?

W roku 2023 program Mój Prąd 5.0 przewiduje trzy grupy beneficjentów, które mogą z niego skorzystać. Są to:

  • prosumenci, którzy obecnie korzystają z systemu rozliczeń net-billing i nie otrzymali wcześniej żadnego wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych
  • prosumenci, którzy obecnie korzystają z systemu rozliczeń opustów (net-metering) i nie otrzymali dotychczasowego wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale zdecydują się przejść na system rozliczeń net-billing
  • prosumenci, którzy obecnie korzystają z systemu rozliczeń net-metering, wcześniej otrzymali wsparcie dla mikroinstalacji fotowoltaicznych i spełniają jednocześnie trzy warunki:
  • posiadają działającą instalację fotowoltaiczną, która została zbudowana, opłacona i podłączona do sieci przed 1 lutego 2020 roku.
  • zdecydowali się zmienić system rozliczeń na net-billing.
  • zgłaszają wniosek o dofinansowanie co najmniej jednego urządzenia z listy wskazanej w programie "Mój Prąd 5.0".

Program Mój Prąd 5.0: Na co można dostać dofinansowanie?

W ramach programu "Mój Prąd" można otrzymać dofinansowanie na następujące elementy:

  • instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW.
  • magazyn energii - akumulator o minimalnej pojemności 2 kWh, przy czym cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4000 zł
  • system zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS
  • kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej.

Mój Prąd 5.0: Ile dofinansowania można dostać?

Dofinansowanie przyznawane w ramach programu "Mój Prąd" ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 58 000 złotych. Jednak należy pamiętać, że ta kwota nie może przekroczyć 50 proc. całkowitych kosztów inwestycji. Co więcej osoby, które wcześniej skorzystały z dofinansowania w ramach programu "Mój Prąd" i teraz składają wniosek dotyczący tylko dodatkowych urządzeń (należą do trzeciej grupy wnioskodawców), mogą otrzymać dodatkowy bonus w wysokości 3 000 złotych.

Jak złożyć wniosek w programie Mój Prąd 5.0?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Mój Prąd" można złożyć wyłącznie przez Internet, wymaga to posiadania Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Termin składania wniosków w ramach obecnego naboru trwa od 22 kwietnia do 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków. Warto złożyć wniosek jak najwcześniej, ponieważ pula środków jest ograniczona.