Spada odsetek katolików. Dziś to 71 proc. Polaków

Według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, 79,43 proc. ankietowanych przynależy do jednego z wyznań religijnych. Z kolei 72,57 proc. zadeklarowało przynależność do któregoś z Kościołów. Najwięcej, bo 71,30 proc., zadeklarowało wyznanie rzymskokatolickie - podaje Radio ZET.

Reklama

Widać wyraźny spadek w deklaracjach rzymskich katolików w porównaniu do poprzedniego spisu z 2021 r. Wówczas odsetek ankietowanych, którzy wskazali wyznanie rzymskokatolickie, wynosił 87,58 proc. Oznacza to, że w Polsce "ubyło" 16 pkt proc. katolików, co przekłada się na 6,6 mln mniej wyznawców tego Kościoła.

1/5 badanych Polaków woli nie mówić o wyznaniu

Aż 20,53 proc. w ogóle nie odpowiedziało na pytanie dotyczące wyznania i przynależności do związku wyznaniowego (10 lat wcześniej odsetek odmów wyniósł 7,10 proc.) - podaje Radio ZET.

6,87 proc. Polaków określiło siebie jako "nienależących do żadnego wyznania". To więcej niż w 2011 roku (2,41 proc.).