Sanatorium na ZUS. Dla kogo rehabilitacja lecznicza?

Jeśli zagraża ci utrata zdolności do pracy, jednak istnieje szansa, że po odpowiedniej rehabilitacji ją odzyskasz, przysługuje ci rehabilitacja lecznicza ZUS. Może ją zlecić również lekarz orzecznik podczas kontroli zwolnienia lekarskiego.

Aby z niej skorzystać, musisz być ubezpieczony w ZUS-ie (kiedy pracujesz zawodowo) lub pobierać zasiłek chorobowy bądź świadczenie rehabilitacyjne, lub rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Wyjazd do sanatorium sponsorowany przez ZUS możesz również otrzymać, gdy starasz się o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne.

Reklama

Rehabilitacja lecznicza ZUS. Jak wygląda wyjazd do sanatorium?

Jeśli ordynator ośrodka rehabilitacyjnego nie zdecyduje inaczej, rehabilitacja finansowana przez ZUS trwa 24 dni. Po jej zakończeniu pacjent otrzymuje kartę, w której zawarte są informacje o jego aktualnym stanie zdrowia oraz przebiegu całego procesu leczenia.

Rehabilitacja jest przeprowadzana w ośrodkach współpracujących z ZUS-em, w tym także w uzdrowiskach. Lokalizacje można sprawdzić między innymi pod tym linkiem.

Sanatorium na ZUS. Jak otrzymać skierowanie?

Aby otrzymać skierowanie do ośrodka, lekarz orzecznik ZUS musi wydać orzeczenie w sprawie rehabilitacji na podstawie przeprowadzonego badania lub dokumentacji leczenia pacjenta.

Jeśli chcesz starać się o rehabilitację lecznicą finansowaną przez ZUS, musisz złożyć w dowolnej placówce Zakładu wniosek wypełniony przez twojego lekarza. Może on być również złożony elektronicznie w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego. Zgromadź swoją dokumentację medyczną, która będzie niezbędna podczas badania u lekarza orzecznika.

Reklama

Wniosek może być złożony na dowolnym formularzu, powinien jednak zawierać następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu pacjenta; rozpoznanie medyczne (w języku polskim), dokumentację medyczną, opinię, czy po rehabilitacji jest szansa na odzyskanie zdolności do pracy, informację, że dokument ten dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Za co płaci ZUS?

W ramach wyjazdu do sanatorium ZUS finansuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz leczenie, a także koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji z miejsca, w którym mieszkasz do ośrodka oraz z ośrodka.

Jeśli zdecydujesz się na dodatkowe usługi i podróż droższym środkiem komunikacji, musisz je opłacić samodzielnie.

Jakie schorzenia leczone są w ramach rehabilitacji ZUS?

Rehabilitacja ZUS jest dostępna w dwóch systemach: stacjonarnym oraz ambulatoryjnym. Pierwszy polega na pobycie całodniowym w ośrodku, drugi z kolei to codzienne dojeżdżanie na rehabilitację.

W ramach systemu stacjonarnego leczone są schorzenia narządu ruchu i narządu ruchu po wypadku, układu krążenia, psychosomatyczne, onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, narządu głosu oraz układu oddechowego.

System ambulatoryjny oferuje leczenie schorzeń narządu ruchu oraz układu krążenia.