Eksperckie wsparcie dla Ministerstwa Cyfryzacji

Zespół doradczy powołany przez ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego składa się ze specjalistów pracujących w największych firmach sektora technologicznego. Jak podano na stronie ministerstwa, grupa ekspercka zajmie się tworzeniem rekomendacji, które wskażą w jaki sposób usprawnić działanie państwowej administracji w wybranych, kluczowych obszarach przy pomocy technologii AI. Pomysłodawcą projektu jest Miron Mironiuk (założyciel Cosmose AI), a do zespołu dołączyli: Agnieszka Mikołajczyk-Bareła, Kamila Staryga, Marek Cygan, Tomasz Czajka, Karol Kurach i Łukasz Kidziński.

Walka o skok technologiczny? "Ogromna szansa dla Polski"

Reklama

Zespół skupi się m.in. na wykorzystaniu AI do prac analitycznych, uporządkowania niespójnych przepisów i planowania strategicznego (dane demograficzne, ochrona zdrowia). Na start wytypowano 10 projektów, które zostaną jeszcze poddane analizom. "Dziś inicjujemy bardzo ważny projekt, swoje wsparcie zadeklarowała grupa ekspertów z udokumentowanymi na świecie sukcesami w zakresie rozwoju AI (…). Wierzę, że wspólnie możemy sprawić, że AI zostanie wykorzystana do istotnego ulepszenia funkcjonowania ważnych dla obywateli działań administracji, a w konsekwencji do poprawy życia Polaków" – podkreślił Krzysztof Gawkowski przypominając jednocześnie, że zespół ma formę otwartą i jest gotów na dalsze poszerzenie współpracy.

Reklama

Pomysłodawca projektu Miron Mironiuk nazwał powstanie zespołu "ogromną szansą dla Polski". Podkreślił, że w obszarze sztucznej inteligencji wsparcie eksperckie dla państwa jest "niezbędne". Członkini zespołu Kamila Staryga zauważyła z kolei, że wielkim wyzwaniem na ten moment będzie digitalizacja danych przy pomocy AI – tu m.in. dane z urzędów, sądów i służby zdrowia.

Członkowie zespołu: W jakich obszarach pomoże AI?

Eksperci nakreślili kilka obszarów, w których można wykorzystać wsparcie technologii AI. Karol Kurach wskazał na edukację przypominając o zeszłorocznym raporcie PISA. "Polska spadła z 3. na 8. miejsce w Europie w matematyce. Nowe technologie i narzędzia sztucznej inteligencji mogą pomóc wyrównać szansę dzięki wprowadzeniu najlepszych programów i sposobów nauczania do szkół z najsłabszymi wynikami" – wyjaśnił.

Łukasz Kidziński zapowiedział z kolei rekomendacje o możliwościach wykorzystania AI w ochronie zdrowia m.in. w profilaktyce raka (opartej na bazie analizy zanonimizowanych danych). Tomasz Czajka przypomniał o cyberataku z 2023 roku (wyciek 50 tys. numerów PESEL) i wskazał na konieczność przygotowania rozwiązań odnośnie bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Powołany zespół będzie na stałe doradzać i rekomendować rozwiązania dla Ministerstwa Cyfryzacji.