Wielki Piątek w Kalwarii Zebrzydowskiej

Metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski podkreślił w Kalwarii Zebrzydowskiej, że nowożytna Europa nie chce mieć niż wspólnego z Chrystusem i Ewangelią, nie chce słyszeć o Bogu, który przejmuje się losem człowieka.

Ten proces rugowania Ewangelii z duchowości ludzi przynależących do świata zachodniej kultury trwa nieprzerwanie po dzień dzisiejszy, korzystając z wszelkich kolejnych możliwości środków edukacji i społecznego przekazu. Skutki tego procesu są niekiedy przerażająco tragiczne, wręcz krwawe – powiedział hierarcha.

Reklama

Abp Jędraszewski wskazywał na losy Europy w XX w., która doświadczyła totalitaryzmów: ateistycznego bolszewizmu i neopogańskiego nazizmu.

Słynne powiedzenie Fiodora Dostojewskiego: "Jeśli Boga nie ma, to wszystko jest dozwolone", znalazło swoje tragiczne potwierdzenie. Do tego możemy dodać jeszcze jedno stwierdzenie: jeśli Boga nie ma, to wszystko, nawet największe i najbardziej odrażające zło, da się uzasadnić i usprawiedliwić. Odnosi się to także do losów poszczególnych ludzi – zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych i niewinnych: do losów dzieci poczętych, znajdujących się jeszcze w łonach ich matek– mówił.

Metropolita krakowski podkreślił, że "nauki biologiczne, w tym zwłaszcza genetyka, mówią o poczętym w łonie matki dziecku jednoznacznie, z całą naukową pewnością i jednoznacznością: (…) 'oto człowiek'". Tymczasem, jak dodał, ludzie odrzucający Boga jako stwórcę i dawcę życia, czy też wątpiący w jego istnienie, na wzór tłumów znajdujących się przed sądem Piłata, "krzyczą do tak wielu współczesnych matek: 'Zabij to dziecko! To twoje prawo!'".

Tym krzykiem usiłują także zdobyć sobie poklask i kolejne punkty w partyjnych rankingach. A niektórzy rządzący nie chcą się im wprost narazić, uciekając się do piłatowego gestu umycia rąk – powiedział.

Reklama

Abp Jędraszewski o "nowym holokauście"

Abp Marek Jędraszewski przywołał słowa Jana Pawła II, który w Kaliszu przypomniał "najbardziej elementarną zasadę życia społecznego: 'Bóg mówi: Nie będziesz zabijał'". Metropolita krakowski podkreślił, że jest to fundamentalna zasada i norma kodeksu moralności.

Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. (…) My także, kochający Polskę kalwaryjscy pielgrzymi, w Wielki Piątek 2024 r., kiedy niektórzy aktualnie rządzący naszym krajem w imię wolności kobiet usiłują zafundować naszemu narodowi kolejny holokaust dzieci nienarodzonych, z wielkim bólem powtarzamy za św. Janem Pawłem II Wielkim: "Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości" – powiedział.

Metropolita zaapelował, by Polska była ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od poczęcia do naturalnej śmierci.