Sztab Generalny WP poinformował o nowym dowódcy

O przyjęciu sztandaru struktury przez nowego dowódcę Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował w mediach społecznościowych, we wpisie na portalu X.

"Generał broni dr Piotr A. Błazeusz przyjął dziś sztandar Eurokorpusu jako 17. dowódca tej wielonarodowej struktury wojskowej szybkiego reagowania. 'Zjednoczeni zwyciężymy wbrew wszystkiemu, w każdych okolicznościach' - powiedział przyjmując dziś obowiązki w Strasburgu" - czytamy we wpisie.

Reklama

Gen. Błazeusz objął funkcję dowódcy Eurokorpusu po tym, jak pod koniec marca z tego stanowiska nagle został odwołany gen. Jarosław Gromadziński. MON informowało wtedy, że postępowanie kontrolne ws. gen. Gromadzińskiego wszczęła Służba Kontrwywiadu Wojskowego wobec "pozyskania nowych informacji na temat oficera".

Kim jest nowy dowódca Eurokorpusu?

Gen. Piotr Błazeusz to jeden z najbardziej doświadczonych w strukturach NATO dowódców w polskim wojsku. Był m.in. zastępcą szefa sztabu ds. strategicznego rozwoju i przygotowań w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE). Dowodził także X zmianą polskiego kontyngentu w Afganistanie w latach 2011-2012. Od 2021 roku był I zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP.

Dowodzący do tej pory Eurokorpusem gen. Gromadziński sprawował funkcję od czerwca 2023 roku. Był pierwszym polskim oficerem na tym stanowisku; wcześniej m.in. dowodził powstającą od 2018 roku 18. Dywizją Zmechanizowaną, brał też udział w Międzynarodowym Zespole do spraw Pomocy Ukrainie w niemieckim Wiesbaden, gdzie razem z amerykańskimi wojskowymi odpowiadał za szkolenie ukraińskich żołnierzy.

Wojskowa struktura szybkiego reagowania

Reklama

Eurokorpus to wojskowa struktura szybkiego reagowania, w której skład wchodzi sześć państw ramowych: Niemcy, Francja, Hiszpania, Belgia oraz Luksemburg, a od początku 2022 roku także Polska. W skład Eurokorpusu wchodzą też stowarzyszone Włochy, Grecja, Rumunia i Turcja. W 2022 roku Polska z kraju stowarzyszonego stała się jednym z państw ramowych - mających wpływ na strukturę i zadania tego wielonarodowego dowództwa.

Eurokorpus współdziała z NATO oraz Unią Europejską, jest jednak zarządzana przez wchodzące w jej skład państwa - decyzje dot. Eurokorpusu podejmują ministrowie obrony i spraw zagranicznych wchodzących w jego skład państw. Dowództwo zlokalizowane w Strasburgu odpowiada za wydzielanie oddziałów sojuszniczych do udziału w operacjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz wymuszania i utrzymania pokoju - zarówno na potrzeby Unii Europejskiej, jak i NATO.

Z początkiem 2024 roku Eurokorpus rozpoczął przygotowania do roli Dowództwa Sił Grupy Bojowej Unii Europejskiej w 2025 roku. W tym czasie będzie mógł być przemieszczony m.in. w ramach operacji wsparcia pokoju, w sytuacjach kryzysowych, operacjach reagowania, operacjach ewakuacji niezwiązanych z walką czy pomocy w przypadku katastrof i pomocy humanitarnej.