Chodzi o numer rachunku, który widnieje na papierowym zawiadomieniu o tzw. opłacie dodatkowej, który kontroler SPP wkłada za wycieraczkę pojazdu bez ważnej opłaty za postój. Rachunek spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne został zastąpiony przez nieznanego sprawcę lub sprawców trzema różnymi rachunkami bankowymi - dwoma oddziału Banku PKO BP w Świdnicy i jednym należącym do banku z siedzibą w Belgii.

Reklama

Między 17 a 22 kwietnia…

Jak poinformował Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, zarządzającej SPP w Szczecinie, do zhakowania systemu doszło prawdopodobnie 17 kwietnia. Zawiadomienia z fałszywymi numerami bankowymi pojawiły się w dniach 17-22 kwietnia.

W tym czasie kontrolerzy wystawili 541 zawiadomień w SPP i 94 zawiadomienia za postój bez ważnego biletu na PPN-ach (płatnych parkingach niestrzeżonych).

Spółka zawiadomiła policję o całej sprawie.O incydencie poinformowano również wspomniane banki.

Reklama

Kierowcy, którzy wpłacili pieniądze na fałszywe konta mają zostać zwolnieni z konieczności wpłaty na rzecz Gminy Szczecin. Spółka ma też poinformować listownie wszystkich kierowców o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach.