Wyjazd do sanatoriumjest ważną częścią procesu leczenia dla pacjentów zmagających się z różnymi schorzeniami. Zabiegi rehabilitacyjne, z których można skorzystać podczas pobytu w sanatorium, pozwalają na szybszą regenerację i polepszenie samopoczucia. Po otrzymaniu skierowania na leczenie uzdrowiskowe pacjenci z niecierpliwością oczekują wyznaczonego terminu pobytu. Zdarza się jednak, że nagłe wydarzenia uniemożliwiają wyjazd w zaplanowanym czasie. W takich przypadkach zmiana terminu wyjazdu do sanatorium jest możliwa, ale wymaga podjęcia odpowiednich kroków i uzasadnienia swojej prośby.

Reklama

Czy można zmienić termin wyjazdu do sanatorium?

Zmiana terminu wyjazdu do sanatorium jest możliwa, jednak nie zawsze prosta. Wiele zależy od powodów, dla których chcemy przesunąć termin, oraz od zasad obowiązujących w konkretnym sanatorium lub jednostce wystawiającej skierowanie. Po pierwsze, pacjent powinien złożyć rezygnację z wyjazdu i dołączyć prośbę o przesunięcie terminu. Następnie należy jak najszybciej zwrócić potwierdzone skierowanie do oddziału NFZ, dołączając pisemne uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzające powód rezygnacji. Komplet dokumentów trzeba dostarczyć do oddziału NFZ przed datą rozpoczęcia turnusu. Jeśli NFZ uzna wyjaśnienia pacjenta za wiarygodne, zostanie wyznaczony nowy termin pobytu w sanatorium.

Reklama

Jak uzasadnić przesunięcie terminu wyjazdu do sanatorium?

Z uwagi na brak określonej listy okoliczności uznawanych za wystarczający powód do rezygnacji z wyjazdu, istotne jest odpowiednie uzasadnienie swojej prośby. Przedstawiamy listę powodów, które mogą uzasadniać zmianę terminu wyjazdu do sanatorium:

  • nagłe problemy zdrowotne,
  • sytuacje rodzinne (choroba lub śmierć bliskiej osoby),
  • zobowiązania zawodowe,
  • nagłe sytuacje losowe.

Pamiętajmy, że brak wiarygodnego uzasadnienia wraz z dokumentacją potwierdzającą powód rezygnacji może skutkować uznaniem zwrotu skierowania za rezygnację z leczenia uzdrowiskowego.

Zmiana terminu wyjazdu do sanatorium – o tym pamiętaj!

Warto zwrócić uwagę na daty, w jakich można złożyć wniosek o zmianę terminu wyjazdu do sanatorium bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zwykle im wcześniej to zrobimy, tym lepiej. Należy również mieć na uwadze to, że zmiana terminu może być trudna do zrealizowania, jeśli w sanatorium nie będzie wolnych miejsc w preferowanym okresie. W niektórych przypadkach zmiana może wiązać się z dodatkowymi kosztami, dlatego warto dokładnie zapoznać się z regulaminem ośrodka, który wybraliśmy.