Jego treść opublikował "Presserwis". Czytamy w nim, że:

1) "W ostatnich tygodniach przeprowadziliśmy przegląd efektywności biznesowej oraz struktury organizacyjnej. Wiemy, że musimy skoncentrować się na projektach o największym potencjale wzrostu, zarówno wydawniczych, jak i reklamowych oraz technologicznych. Tam chcemy zwiększać inwestycje i zatrudnienie. W warunkach braku realizacji budżetu, podjęliśmy decyzję o redukcji zatrudnienia w części obszarów i powrocie do biur menedżerów".

Reklama

2) "Proces restrukturyzacji i zwolnień grupowych obejmie maksymalnie 120 pracowników Wirtualnej Polski Media, co stanowi 10 proc. zatrudnionych".

"Decyzja o zwolnieniach była trudna, ale jest niezbędna do do zapewnienia długoterminowej stabilności i konkurencyjności naszej firmy".

Depesza PAP o zwolnieniach grupowych w Wirtualnej Polsce

Wirtualna Polska Media przeprowadziła przegląd prowadzonych projektów oraz redukcję zatrudnienia w wybranych obszarach. Proces restrukturyzacji i zwolnień objął 120 pracowników, co stanowiło 10 proc. zatrudnionych - poinformowała WP Holding w komunikacie prasowym.

Jak podano, proces, konsultowany z Radą Pracowników, zakończy się w środę, 22 maja.

Ma to pozwolić spółce na ograniczenie kosztów oraz skoncentrowanie się na strategicznych projektach wydawniczych, reklamowych i technologicznych.

"Decyzja o restrukturyzacji była niezbędna dla zapewnienia długoterminowej stabilności oraz konkurencyjności WP Media. Celem spółki jest skoncentrowanie się na projektach o największym potencjale wzrostu. Warto podkreślić, że mimo podjętych działań restrukturyzacyjnych w niektórych, mniej perspektywicznych obszarach, w innych inwestycje są zwiększane oraz prowadzone są związane z nimi rekrutacje. Tam, gdzie to było możliwe, pracownikom zaproponowano przeniesienie na inne stanowisko. Dzięki wsparciu z Wirtualnej Polski Holding, część osób otrzymała propozycję przejścia do innych spółek w grupie" - podała WP.

Jednocześnie zarząd spółki podjął decyzję o powrocie od 1 lipca 2024 do pracy w pełni stacjonarnej wszystkich menadżerów. Pozostali pracownicy nadal będą korzystać z modelu pracy hybrydowej, zakładającego możliwość pracy 3 dni w biurze i 2 dni zdalnie.

Reklama

Grupa WP to holding prowadzący działalność mediową, reklamową oraz e-commerce.

O zwolnieniach informuje też należący do WP.pl portal wirtualnemedia.pl:

Portal informuje:

Zarząd Wirtualnej Polski zapowiedział oszczędności W pierwszym kwartale br. przychody Wirtualnej Polski Holding w segmencie reklamowo-subskrypcyjnym wyniosły 166,37 mln zł, o 2 proc. więcej niż przed rokiem, z czego te gotówkowe wzrosły o 1,9 proc. do 161,33 mln zł. Natomiast skorygowany zysk EBITDA zmalał z 59,88 do 54,51 mln zł.

- Spadek marży wynika głównie ze wzrostu kosztów operacyjnych segmentu, zwłaszcza związanych z wynagrodzeniami. W części, spadek marży wynika również ze strategicznej zmiany miksu obszarów segmentu - sprzedaż produktów subskrypcyjnych oraz reklam na powierzchniach zewnętrznych (WPartner) charakteryzuje się niższą bazową rentownością w porównaniu do sprzedaży reklam - źródło: sprawozdanie WP.pl

źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wirtualna-polska-zwolnienia