Respondenci mieli wskazać, który pogląd jest im najbliższy. Ponad połowa respondentów, bo 67 proc. wskazało, że najbliższe jest im stwierdzenie "Nie wpuszczać, a jeśli uda im się przekroczyć granicę, kazać wrócić na stronę białoruską". 19 proc. badanych wskazał, że "należy ich wpuścić na teren Polski i rozpatrzeć ich wnioski o azyl". 14 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć".

Reklama

Który elektorat jest przeciwko?

Najczęściej, przeciwko wpuszczeniu uchodźców opowiadał się elektorat Konfederacji (91 proc.) oraz Prawa i Sprawiedliwości (86 proc.). 61 proc. sympatyków Koalicji Obywatelskiej było przeciwko wpuszczeniu uchodźców, a wśród wyborców Trzeciej Drogi, było to 60 proc. Wśród elektoratu Lewicy, tylko 39 proc. respondentów wskazała, że jest przeciwko wpuszczeniu uchodźców. Aż 43 proc. respondentów opowiadających się za Lewicą wskazało, że należy ich wpuścić na teren Polski i rozpatrzeć ich wnioski o azyl.

Próba

Sondaż zrealizowany metodą mixed mode (CATI i CAWI) w dniach 4-6 czerwca 2024 r. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków N=1000.