Prokurator zaznaczył, że pozyskano już opinie biegłych z zakresu daktyloskopii i badań genetycznych. Planowane jest uzyskanie kolejnych opinii - dodał.

Zmiana decyzji prokuratury

Przekazał też, że prokuratura uchyliła część środków zapobiegawczych wobec zatrzymanych żołnierzy. Uchylono zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych oraz obniżenie o 50 proc. uposażenia. W dalszym ciągu utrzymany jest dozór przełożonego nad żołnierzami i zakaz kontaktowania się miedzy sobą - powiedział prok. Skiba.

Reklama

Zatrzymanie żołnierzy na granicy

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała trzech żołnierzy, którzy na przełomie marca i kwietnia przy granicy polsko-białoruskiej w okolicy miejscowości Dubicze Cerkiewne oddali strzały ostrzegawcze w kierunku napierających uchodźców.

Prokuratura oskarżyła dwóch z tych żołnierzy o przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób.