Leczenie uzdrowiskowe dla dziecka: Od czego zacząć?

Jak przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia, w pierwszej kolejności należy uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe dla dziecka. Dokument może wystawić lekarz rodzinny lub lekarz specjalista, który działa w ramach NFZ. Warto pamiętać, że od lipca 2023 ten typ skierowania jest wystawiany w formie elektronicznej. Po wystawieniu dokument jest rejestrowany elektronicznie w oddziale wojewódzkim NFZ, a następnie oceniany przez lekarza specjalistę. Po określeniu zakresu leczenia skierowanie trafia do kolejki, a – zgodnie z danymi NFZ z kwietnia 2024 – czas oczekiwania wynosi ok. 3 miesiące. O ustalonym terminie leczenia pacjent jest informowany za pomocą Internetowego Konta Pacjenta, aplikacji mojeIKP oraz w formie listownej. NFZ przypomina także, że stan skierowania można śledzić na bieżąco na stronie internetowej skierowania.nfz.gov.pl, posługując się numerem otrzymanym pocztą po rejestracji dokumentu.

Jakie choroby dziecka można leczyć w uzdrowisku?

Reklama

Pobyt dziecka w uzdrowisku jest zawsze kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Wśród najczęściej leczonych kategorii schorzeń wskazuje się m.in. choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, otyłość, choroby reumatologiczne oraz ortopedyczno-urazowe. Podczas pobytu w uzdrowisku dziecko będzie poddawane zabiegom rehabilitacyjnym, dopasowanym do typu schorzenia. W zależności od wskazań lekarskich mogą to być np. zabiegi związane z hydroterapią lub fizykoterapią. W ramach NFZ dziecko może też korzystać z masaży leczniczych, zajęć gimnastycznych, kuracji pitnych czy balneoterapii, czyli leczenia z użyciem surowców naturalnych np. borowiny lub wód leczniczych.

Reklama

Jak długo trwa leczenie uzdrowiskowe dziecka?

W zależności od tego, do jakiego leczenia dziecko zostanie zakwalifikowane, turnus w uzdrowisku może trwać:

  • 21 dni – dla uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego,
  • 27 dni – dla uzdrowiskowego leczenia szpitalnego.

W przypadku leczenia sanatoryjnego pacjentowi przysługują co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne, a w przypadku uzdrowiskowego leczenia szpitalnego – co najmniej 66 zabiegów. Pobyt można realizować przez cały rok. Jeżeli dziecko otrzyma skierowanie na leczenie w trakcie roku szkolnego, ma dodatkowo zapewnione nauczanie na poziomie szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Leczenie uzdrowiskowe: Jaki jest minimalny wiek dziecka?

Zgodnie z danymi NFZ leczeniu w uzdrowisku mogą być poddane dzieci w wieku od min. 3 lat. Z leczenia uzdrowiskowego sanatoryjnego mogą korzystać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku tej kategorii wiekowej dziecku musi towarzyszyć rodzic lub inny opiekun prawny, przy czym pobyt rodzica lub opiekuna w placówce będzie płatny. Pobyt rodzica lub opiekuna jest także dozwolony w przypadku dziecka z wybranymi schorzeniami neurologicznymi lub mózgowym porażeniem dziecięcym. Uzdrowiskowe leczenie szpitalne jest przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat.