Do tej pory pedofile dostawali stosunkowo niskie wyroki. Z danych resortu sprawiedliwości wynika, że w latach 2001-2007 jedynie 16 pedofilów zostało skazanych na więcej niż osiem lat więzienia. Przeważnie skazywani byli oni na rok lub dwa więzienia. Tak było w przypadku trzech tysięcy osób.

Reklama

Teraz ma się to zmienić. Sejm przyjął nowelizację ustawy, która przewiduje zaostrzenie kar za przestępstwa seksualne wobec osób poniżej 15. roku życia (gwałt pedofilski) lub członków najbliżej rodziny (gwałt kazirodczy). Zakłada uznanie gwałtu na takich osobach za zbrodnię, za co grozi kara od trzech lat więzienia.

Największa zmiana to możliwość chemicznej kastracji pedofilów. O tym - na sześć miesięcy przed wypuszczeniem pedofila na wolność - będzie decydował sąd. W przypadku gwłałtu kazirodczego lub na osobie poniżej 15 roku życia umieszczenie winowajcy w zakładzie zamkniętym lub leczenie ambulatoryjne ma być obowiązkowe.

Nowelizacja wprowadza również karanie tzw. dobrej pedofilii. Osobom, które przekonują, że kontakty seksualne z dziećmi wcale nie muszą ich krzywdzić, grozić będzie do dwóch lat więzienia. Podobna kara spotka tych, którzy przez internet będą nieletnim składać seksualne propozycje. Ci pedofile, którzy dodatkowo będą przez internet grozić swoim ofiarom, zagrożeni są karą trzech lat więzienia.