Zmiany zapisane w ustawie z 5 listopada i podpisanej dziś przez prezydenta przewidują zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej wobec osób poniżej 15. roku życia (czyli gwałt pedofilski) lub członków najbliższej rodziny (gwałt kazirodczy). Takie gwałty uznane będą za zbrodnie. Grozi za to kara przynajmniej trzech lat więzienia.

Reklama

O potrzebie leczenia pedofila sąd będzie decydował na sześć miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary. W przypadku gwałtu na osobie poniżej 15. roku życia lub osobie najbliższej, umieszczenie w zakładzie zamkniętym lub skierowanie na leczenie ambulatoryjne ma być obligatoryjne.

Nowela wprowadza też karanie propagowania tak zwanej dobrej pedofilii - czyli przekonywania, że kontakty seksualne z dziećmi nie muszą ich krzywdzić. Czyn taki będzie zagrożony karą do dwóch lat więzienia. Taką samą karą będzie zagrożone składanie przez internet małoletniemu propozycji seksualnych.

Natomiast za nawiązywanie kontaktu z osobą małoletnią przy użyciu groźby za pośrednictwem internetu w celach pedofilskich grozić będzie kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Nowela wprowadza też między innymi zakaz potajemnego utrwalania i rozpowszechniania w internecie nagich wizerunków osób lub przebiegu kontaktów seksualnych. Za to przestępstwo przewidziano karę od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

>>> Czytaj dalejKarę do dwóch lat więzienia przewidziano za produkcję i sprzedaż, między innymi za pośrednictwem internetu, przedmiotów zawierających treści totalitarne, komunistyczne i faszystowskie, na przykład nazistowskich emblematów.

Złagodzone zostaną natomiast kary za pomówienie, za które sąd będzie mógł orzec najwyżej karę grzywny bądź ograniczenia wolności. Jeśli do pomówienia doszło w środkach masowego komunikowania, to maksymalna kara będzie mogła wynosić do roku więzienia, gdy obecnie czyn taki jest zagrożony pozbawieniem wolności do lat dwóch.

Z kolei w kwestii obrony koniecznej osoba, która przekroczy granice takiej obrony pod wpływem strachu lub wzburzenia, nie będzie podlegać karze. Podwyższone będą także grzywny. Chodzi o to, by skłonić sądy do częstszego stosowania takich kar.

Zmiany wejdą w życie w pół roku od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.