Sprawą zainteresował się Steve Porter z Dalhousie University w Halifaksie. Przeprowadził on dość prose badania. Po prostu przeanalizował historię więzienną 310 kanadyjskich skazanych. Okazało się, że ci, którzy według standardowych testów psychologicznych uznani zostali za psychopatów, 2,5 raza częściej niż pozostali wydostawali się z więzienia przed zakończeniem odbywania wyroku. Również częściej uciekali ze zwolnienia waunkowego.

Dlaczego tak się dzieje? Zdaniem naukowców dlatego, że psychopaci znacznie łatwiej niż ludzie o normalnej psychice manipulują innymi. - W więzieniu potrafią uzyskać lepsze jedzenie i lepszą pracę - mówi jeden z naukowców. Ich zdolność manipulacji dotyczy też całego systemu prawnego, który potrafią nagiąć do swoich celów.

Według naukowców psychopaci stanowią 2-3 proc. całego społeczeństwa. Ludzi o cecach psychopatyczncych wyróżniają m.in. brak empatii, zubożone życie psychiczne, narcyzm.