W taką pracę angażują się często chłopcy w wieku od 24 do 30 lat, bardzo dbający o siebie. Co ciekawe, w odróżnieniu od pań do towarzystwa nie mają najczęściej wykształcenia wyższego, ani nie znają języków. Wystarczy dobra aparycja i niezłe atrybuty męskości - opowiada socjolog Jacek Kurzępa, autor raportu o prostytucji.

Kto korzysta z takich usług? Są to najczęściej kobiety w wieku 35-50 lat, mające dobrze ugruntowana pozycję zawodową i społeczną. Znajdują się w niej oczywiście signielki. Ale, co ciekawe, z takich usług korzystają też mężatki, przeżywające kryzys w swoim związku. Mężowie nie zaspakajają ich potrzeb, nie dostarczają takich wrażeń, dlatego sięgają po męskie prostytutki.