Zdaniem 71 proc. Polaków premier powinien zdymisjonować ministra Czumę. Z sondażu GfK Polonia dla "Rzeczypospolitej" wynika, że przeciwnego zdania jest 21 proc. ankietowanych, a 8 proc. nie ma sprecyzowanej opinii.

>>> Wszystkie problemy ministra Czumy

Na pytanie, który z zarzutów stawianych Czumie powinien spowodować jego odwołanie, 39 proc. badanych stwierdziło, że "informacje o wyrokach za niespłacone długi". 29 proc. ankietowanych stwierdziło, że "oskarżenie władz Pakistanu o wspieranie talibów".

17 proc. Polaków biorących udział w sondażu jest zdania, że dymisję powinno spowodować "sugerowanie przez Czumę, że prokuratorzy stawiający zarzuty prezydentowi Sopotu mogli się pomylić".

Najsurowsi dla Czumy są ludzie młodzi. 76 proc. respondentów w wieku 18-29 lat uważa, że premier powinien go odwołać. Znacznie łagodniejsze dla ministra sprawiedliwości są natomiast kobiety. 16 proc. jest przeciwnych dymisji polityka w następstwie ujawnienia jego długów.