Zwolennicy wydzielenia w ramach Rosji republiki syberyjskiej powołują się przy tym na fakt, że zmiana pozwoli na sprawiedliwszy podział środków między budżetem federalnym i miejscowym oraz wprowadzenie systemu ulg dla osób mieszkających w trudnych warunkach klimatycznych.

Inicjatorzy utworzenia republiki, odwołując się do zapisów rosyjskiej konstytucji, chcą też większej niezależności miejscowych władz od organów federalnych.

Głos w tej sprawie zabrał także mer Nowosybirska. Przypominał, że dwukrotnie odmówił zgody na organizację marszu z powodu "potrzeby zapewnienia stabilności porządku konstytucyjnego, integralności terytorialnej i suwerenności Federacji Rosyjskiej."

W tej sytuacji organizatorzy zmienili więc nazwę: na marsz dla nienaruszalności porządku konstytucyjnego.