Wojciech Litewka z katowickiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego wyjaśnia, że każdy głosujący otrzymuje jedną kartę do głosowania, na której są nazwiska kandydatów. Aby oddać ważny głos w kratce po lewej stronie od nazwiska wybranego kandydata należy nanieść znak „X”, lub „+”. Ważne, aby linie w kratce się krzyżowały.

W okręgu rybnicko-mikołowskim chęci udziału w głosowaniu nie zadeklarowała żadna osoba niewidząca. Komisje mają jednak do dyspozycji specjalną nakładkę brajlowską umożliwiająca takim osobom udział w wyborach. - Takie osoby będą musiały poczekać na dowiezienie nakładek z urzędu gminy - dodaje Wojciech Litewka.

Głosowanie potrwa do godziny 21:00. Wybory na Śląsku i w Świętokrzyskiem odbywają się w związku z tym, że senatorowie z tych rejonów zdobyli mandaty europosłów. Głosowanie na Mazowszu zorganizowano w związku ze śmiercią senatora Henryka Górskiego.