Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego skazanego nieprawomocnym wyrokiem na trzy lata więzienia. Nie przyjął też ślubowania od pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których wybrał poprzedni Sejm.

Przemysław Nowak zapowiedział, że prokurator rozpozna zawiadomienie w tej sprawie kierując się obowiązującymi przepisami - "ze szczególnym uwzględnieniem" tych o immunitecie przysługującym prezydentowi. Dodał, że zawiadomienie złożyła osoba prywatna.

Prezydenta chroni immunitet i żadne postępowanie przeciwko niemu nie może się toczyć.