O nocnym ślubowaniu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego Kancelaria Prezydenta poinformowała na swojej stronie internetowej.

Jak podano, ślubowanie złożyli Henryk Cioch, Lech Morawski, Mariusz Muszyński i Piotr Pszczółkowski. Sędziowie zostali zaprzysiężeni podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

- Zachowana została ciągłość pracy Trybunału - stwierdził Andrzej Duda.

Sędzia Julia Przyłębska będzie mogła złożyć ślubowanie po 8 grudnia, wtedy wygaśnie kadencja innego z sędziów TK.

Co bada Trybunał?

Posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczy uchwalonej w poprzedniej kadencji Sejmu ustawy o Trybunale. Wniosek autorstwa posłów PO i PSL o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją jest następstwem działań prezydenta Andrzeja Dudy, który nie zaprzysiągł sędziów Trybunału wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji.

Spór polega na tym, czy poprzedni Sejm mógł - jak to zrobił - wybrać 5 sędziów Trybunału. Kadencje trzech z nich kończyły się na początku listopada, kadencja jednego sędziego wygasła wczoraj, a jednego - wygaśnie 8 grudnia.

Platforma Obywatelska tłumaczyła, że chodziło o zapobieżenie sytuacji, w której nowy parlament mógłby nie zdążyć z wyborem nowych sędziów i kadencje straciłyby ciągłość. Nowy Sejm nie dał się jednak do tej argumentacji przekonać i w ciągu tygodnia uchwalił nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, przewidującą między innymi ponowny wybór pięciu sędziów TK, a wybór poprzednich unieważnił uchwałą. Opozycja uważa, że sposób procedowania nie jest zgodny z prawem i sejmowym regulaminem. Ponadto unieważnianie ustawy przy pomocy uchwały budzi wątpliwości wielu prawników.

Trybunał obraduje w 5-osobowym składzie. Prezes TK Andrzej Rzepliński, wiceprezes Stanisław Biernat i sędzia Piotr Tuleja wyłączyli się ze sprawy, ponieważ pracowali nad ustawą, której konstytucyjność ma być teraz oceniana.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o Trybunale - o 14:00. Sędziowie ogłosili przerwę i udali się na naradę.

Dziś pierwsza z dwóch planowanych rozpraw. Nowelizacja ustawy o TK, autorstwa PiS, będzie przedmiotem oceny Trybunału pod kątem jej zgodności z konstytucją, 9 grudnia.